Kasvuvalmennus

Etusivu / Yrittäjävalmennus / Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuspaketit on tarkoitettu rovaniemeläisille yrityksille ja toteutetaan yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa. Tule keskustelemaan niin kirkastetaan yrityksesi tavoitteet ja lähdetään viemään niitä käytäntöön.

Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset

Oletko suunnittelemassa yrityksen kehittämistä, mutta talouslaskelmissa ja tukihakemuksissa toivot tukea. 

Suppea kokonaisuus

Palvelumme sisältää tarvittavat talous-, rahoitus, – ja investointi laskemat ja rahoitushakemusten tekemisen. Palveluprosessi on käytännönläheinen ja teemme sovitut laskemat, kuvaukset ja hakemukset. Palvelu kokonaisuudessaan on aina räätälöity sinun yrityksesi tarpeen mukaan. Alkukeskustelussa ja tapaamisessa käydään tilanne läpi ja tarkennetaan kehityshanketta ja siihen liittyvää markkinaa. Palvelu toteutetaan sovitun toimintasuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Palvelu voidaan tehdä sekä etänä- ja lähipalaverissa sovitusti.

Laaja kokonaisuus

Palvelumme sisältää tarvittavat talous-, rahoitus, – ja investointi laskemat ja rahoitushakemusten tekemisen. Palveluprosessi on käytännönläheinen ja teemme sovitut laskemat, kuvaukset ja hakemukset. Palvelu kokonaisuudessaan on aina räätälöity sinun yrityksesi tarpeen mukaan. Alkukeskustelussa ja tapaamisessa käydään tilanne läpi ja tarkennetaan kehityshanketta, tai identifioidaan jotain aivan uutta. Tässä laajemmassa palvelussa käytetään enemmän aikaa kehityshankkeen määrittämiseen ja siihen liittyviin mahdollisiin esim. markkinan tutkimiseen.

Palvelu toteutetaan sovitun toimintasuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Palvelu voidaan tehdä sekä etänä- ja lähipalaverissa sovitusti.

Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille

Mistä ja miten yritykselleni lisää kasvua? Pohdituttaako kannattavan kasvun hakeminen ja edellytysten löytäminen. 

Suppea kokonaisuus

Kasvuun tähtäävän palvelun sisältö räätälöidään aina yrityksen kanssa yhdessä. Yrityksen kasvun hakeminen voi sisältää erilaisia selvityksiä ja neuvonantoa joko uusille markkinoille, asiakassegmenteille menosta ja/tai uusien tuotteiden/ palveluiden lanseeraamisesta, tai muuta vastaavaa. Kasvua voidaan mitata myös eri tavalla. Palveluprosessi on aina räätälöity, tavoitteellinen ja sovitaan sinun kanssasi. Palvelu toteutetaan sekä etänä ja lähipalaverissa sovitusti.

Laaja kokonaisuus

Kasvuun tähtäävän palvelun sisältö räätälöidään aina yrityksen kanssa yhdessä. Yrityksen kasvun hakeminen voi sisältää erilaisia selvityksiä ja neuvonantoa joko uusille markkinoille, asiakassegmenteille menosta ja/tai uusien tuotteiden/ palveluiden lanseeraamisesta, tai muuta vastaavaa. Kasvua voidaan mitata myös eri tavalla. Tämä laajempi versio palvelusta sisältää aiheeseen liittyvää laajempaa kartoitusta ja mahdollisesti yhteisiä työpajoja. Palveluprosessi on aina räätälöity, tavoitteellinen ja sovitaan sinun kanssa yhdessä. Palvelu toteutetaan sekä etänä ja lähipalaverissa sovitusti.

Yrityksen strategia ja johtaminen

Onko yrityksesi strategia kirkkaana mielessä, mutta jotenkin asiat eivät vain mene siihen suuntaan? 

Suppea kokonaisuus

Yrityksen strategia ja johtamisen – palvelun tavoitteet määritellään sinun yrityksesi kanssa ensin yhdessä. Strategia työ voi olla esim. yrityksen yhteisen strategisen tavoitteen määrittelyä ja /tai – näkemyksen kirkastamista, ja sen kommunikointia siten että muutekin sen ymmärtävät. Olennainen osa palvelua on tavoitteet ja toimintasuunnitelma, jotta yhteiseen päämäärään päästään. Palvelu voi sisältää myös johtamiskäytänteiden kirkastamista ja niistä sopimista. Palvelu on aina räätälöity sinun yrityksesi tarpeen mukaan ja laajuus riippuu sovitusta työstä. Palvelu toteutetaan sekä etänä-ja lähipalaverissa sovitusti.

Laaja kokonaisuus

Yrityksen strategia ja johtamisen – palvelun tavoitteet määritellään sinun yrityksesi kanssa ensin yhdessä. Strategia työ voi olla esim. yrityksen yhteisen strategisen tavoitteen määrittelyä ja /tai – näkemyksen kirkastamista. Tai strategian kommunikointia siten että muutkin sen ymmärtävät. Olennainen osa palvelua on tavoitteet ja toimintasuunnitelma, jotta yhteiseen päämäärään päästään. Palvelu voi sisältää myös johtamiskäytänteiden kirkastamista ja niistä sopimista. Palvelu on aina räätälöity sinun yrityksesi tarpeen mukaan ja laajuus riippuu sovitusta työstä. Palvelu toteutetaan sekä etänä-ja lähipalaverissa sovitusti. Tämä laajempi kokonaisuus sisältää laajemman palvelupaketin.

Kysyttävää valmennuksista? Ota yhteyttä

Markku Jääskeläinen
0400 892 474

Merja Koistinen
044 719 8111