OmaUra-valmennus

Etusivu / Työelämävalmennus / OmaUra-valmennus

Tavoitteena työllistyminen

Valmennuksessa saat paremmat eväät työllistymiseen, yrittäjyyteen, ohjautumaan soveltuvaan koulutuksen tai muuhun palveluun. Löydät konkreettisia ratkaisuja sekä tietotaitoa itsensä työllistämiseen tai kouluttautumiseen.
  • Lisää tietotaitoasi oman osaamisesi tuotteistamisessa ja markkinoinnissa
  • Auttaa sinua verkostoitumaan eri kanavissa.

Kenelle

OmaUra-valmennus on suunnattu työnhakijoilla, joiden nähdään saavat merkittävää hyötyä henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä tuesta työllistymisessä tai koulutukseen hakeutumisessa.  

OmaUra takaisin – Jos olet ollut pitempään työttömänä tai osatyökykyisenä, niin tämä polku on sinulle. Työllistyminen voi olla vaikeaa osaamisvajeen tai työkyvyn rajoitteisuuden takia. Valmennuksessa tunnistamme osaamisesi ja markkinoimme sen työnantajille, jotta heidän olisi helpompaa palkata sinut.

OmaUra uusiksi – Jos harkitset alanvaihtoa tai olet ilman ammatillista koulutusta. Valmennuksessa selvitetään koulutusmahdollisuudet hyödyntäen aiempaa osaamistasi. Teemme yhdessä mielesellesi alalle hakemukset ja panostamme oman osaamisesi arviointiin. Työkokeilu tai kevytyrittäjyys ennen koulutusta kerryttää tarvittavaa ammatillista kokemusta.

OmaUra alkuun – Nuorelle ja ammattiin valmistuneelle suunnattu urasuunnitelma, joka hyödyntää tuoretta hankittua osaamista ja jonka kautta oma aktiivisuus ja työn löytämisen taidot lisääntyvät. Tuemme ja ohjaamme löytämään eri vaihtoehtoja ja tapoja työllistymiseen sekä lisäämme tietoutta oman osaamisen markkinoinnista.

OmaUra itsenäinen – Kevytyrittäjyysvalmennus, jossa voit testasta yrittäjyyttä ja omaa liikeideaasi turvallisesti. Perehdymme oman osaamisesi tuotteistamiseen sekä osaamisesi markkinointiin. Valmennuksessame saat Omapajan laskutuspalvelun käyttöösi ja voit toimia ilman oman yrityksen perustamista. 

Valmennuksen toteutus

  • Valmennus toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksena ja siihen voidaan sisällyttää myös työ-/työkokeilujaksoja. 
  • Valmennuksen kokonaiskesto on 20-40 päivää, 3-6 kuukauden aikana. Tavoitteena on mahdollisimman nopea siirtyminen työhön/kevytyrittäjäksi/palveluun, joten palvelun kesto voi olla huomattavasti lyhyempikin.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Kirsi Honkanen, 044 4918 825
Anna-Liisa Lintulampi, 044 7198 103